1. Květen

Organizační informace

Prosíme všechny účastníky, aby k parkování využívali ploch k tomu vyhrazených. Najdete je vyznačené na plánku níže.

Dále žádáme všechny závodníky, aby se do kanceláře závodu (restaurace RKDM) dostavili pěšky bez svých kol. Provozovatel objektu nás důrazně požádal, abychom neopírali kola o zeď ve vchodu do budovy. Děkujeme všem za dodržování tohoto pokynu.

Každý účastník najde v tašce kromě startovního čísla také lístek na polévku v restauraci RKDM.

Kontakty

Radek Beneš
Ředitel závodu, vedoucí trati
Tel.: 603 819 328
Email: beny.x@seznam.cz

Martin Skála
Registrace, partneři, web
Tel.: 777 034 600
Email: info@prologbike.cz

zdravotní pojištění pro zdravotně postižené http://blog.aukro.cz/cialis.html John hay věda a lékařství