1. Květen

Propozice závodu 2017

Typ závodu Silniční závod
Pořadatel závodu Movo Sport, z.s., TJ Sokol Jabkenice
Ředitel závodu Radek Beneš, tel.603 819 328, email: beny.x@seznam.cz
Sekretář závodu Martin Skála, tel.777 034 600, email: info@prologbike.cz
Sekretář TJ Sokol Jabkenice Zdeněk Slavík, email: slavikzd@seznam.cz
Rozhodčí bude delegován
Termín konání závodu Pondělí 1. květen 2017 (státní svátek)
Přihlášky-registrace Online na webu www.pavetour.cz
Licence Licence UCI/ČSC je povinná pouze pro kategorii Muži Elite. Pro ostatní kategorie je pouze doporučená licence UCI/ČSC.
Kancelář závodu Milovice, Restaurace u radnice, vyzvednutí st.čísel a čipů
Čas zahájení prezentace 1. 5. od 8.00 hodin
Čas ukončení prezentace 1. 5. do 10.15 hodin
Místo startu závodu Milovice, „Náměstí 30. června“, před radnicí
Čas startu závodu 1.balík-11.00 (společně kat. Muži Elite, kat. Muži Open 19–39)
2.balík-11.05 (společně kat. mládež 15–18let, M40–49, kat.M50–59, kat.M60+, kat.Ženy)
Místo cíle závodu Milovice, „Náměstí 30. června“, před radnicí
Trasa závodu bude upřesněno
Celková délka pro 1.balík 122km (sprinterská prémie na 38. km, při prvním průjezdu přes Milovice)
Celková délka pro 2.balík 80km (sprinterská prémie na 38. km, při prvním průjezdu přes Milovice)
Výše startovného online do 31. března 300,– Kč
do 27. dubna 350,– Kč
Výše startovného na místě v kanceláři závodu 400,– Kč
Kategorie 1.balík – Kat.Muži Elite, Muži Open 19–39let
2.balík – Kat. mládež 15–18let, M40–49let, M50–59let, M60+, Ženy
Místo vyhlášení výsledků Milovice, Náměstí 30.června
Čas vyhlášení výsledků Cca 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení 1.-3.místo v každé kategorii
Ceny Kategorie Muži Elite: 1.-3. finanční ceny, věcné ceny, medaile, pamětní dres a trofej „Kostka“ pro vítěze
Kategorie ostatní: 1.-3. věcné ceny, medaile, pamětní dres a trofej „Kostka“ pro vítěze
Předpis závodu Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme nezávodit. Podpisem při prezentaci
každý účastník potvrdí seznámení s těmito fakty.
Zdravotní zajištění Dr. Somberg, Medico, s.r.o.
HERVIS dětská TOUR Milovice

Start první kategorie: 11:10 hod.
Místo startu: Start/cíl Pavé Tour Milovice
Prezentace: Kancelář závodu Pavé Tour Milovice
Startovné: Zdarma (vratná záloha za startovní číslo 50,– Kč)
Kategorie a trasy:
do 4 let – trať v prostoru cílové rovinky
5 – 6 let – trať v prostoru cílové rovinky
7 – 8 let – trať v prostoru cílové rovinky
9 – 10 let – 1× okruh, 1100m
11 – 12 let – 2× okruh, 2200m

Jelikož se jedná o seznamovací jízdu po netradičním povrchu, nikoliv závod, startovné pro všechny dětské kategorie je ZDARMA. Povoleno je jakékoliv dětské jízdní kolo, odrážedlo nebo koloběžka.

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Závod je povolen a uspořádán za plného silničního provozu. Plně uzavřeny jsou pouze tyto úseky okruhu: místo startu a cíle (náměstí v Milovicích až po Tankodrom) ||, komunikace vedoucí kolem letiště až k k nájezdu na hlavní komunikaci směr Milovice.

Doprovodná vozidla:

Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,–Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Před oběma startovními vlnami pojedou po celou dobu závodu zaváděcí vozy a motocykly.

Organizační doplněk:

Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně neprodleně řediteli závodu SMS zprávou. Protest je možno podat po skončení závodu s vkladem 500,– Kč.

Různé:

V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

  • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
  • Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
  • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
  • V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
  • Zákaz použití časovkářských řidítek a nástavců
  • Zákaz použití baťůžků typu camelback

Kontakty

Radek Beneš
Ředitel závodu, vedoucí trati
Tel.: 603 819 328
Email: beny.x@seznam.cz

Martin Skála
Registrace, partneři, web
Tel.: 777 034 600
Email: info@prologbike.cz

zdravotní pojištění pro zdravotně postižené http://blog.aukro.cz/cialis.html John hay věda a lékařství